Ach jo. Zase ty daně!

Začátek roku se pro podnikatele nese ve znamení daní. Účetní jsou nerudé, protože nad nimi visí Damoklův meč v podobě termínů uzávěrek. Teď je důležitější, než kdy jindy, rozumět dopodrobna tomu, co dělají. Rozumím tomu, účetnictví je mým povoláním už mnoho let.

Majitelé firem se často děsí telefonátů od nás, účetních, kde jsou zavaleni množstvím otázek, na které často ani neznají odpověď. Víte vlastně, kdo je účetní? Je to osoba, která vám vyřeší problém, o kterém ani nevíte, způsobem, kterému nerozumíte…

Pracovníci firmy, odpovědní za komunikaci s účetní tak začínají horečnatě pátrat. I přes neustálé ujišťování, že všechny doklady byly již odevzdány se na někdy nepochopitelných místech nachází stále nové a nové papíry s datem loňského roku.

Má vlastní účetní zkušenost

Vzpomínám si na jednoho klienta, který na mou otázku, zda má nějaký doklad z loňského roku začal tančit. Ne nějak rytmicky, ale svíjel a prohledával každý záhyb vlastního oděvu. Najednou z postranní kapsy kalhot vytáhl doklad a já užasla. Faktura byla půl roku stará…

První, co mě napadlo bylo, že ty kalhoty asi půl roku nevypral… Fajn. Hlavně, že máme doklady komplet. Pak jsem vytáhla zápisník s poznámkami a začala jsem se vyptávat. Myslím, že jeho prvotní pocit vítězství z nalezení požadovaného dokladu bylo to tam. Nechápal, proč se tolik ptám!

Účetní nejsou nadměrně zvědavé. Potřebují odpovědi pro svou práci.

Jako by nestačil stres z odpovědí na dotěrné otázky. Je potřeba dotáhnut mnoho věcí, které byly celý loňský rok úspěšně přehlíženy. Vědělo se o nich, ale bylo dost času. Dostali nálepku „až k daním“ a byl klid. Podnikatelům tak začíná závod s datem uzávěrek.

Termín odevzdání daňového přiznání se blíží.

Letos máme prvně díky změně zákona v případě elektronického podání (např. přes datovou schránku) možnost podat daňové přiznání k dani z příjmů až do 3. května. Tento termín nám byl kvůli covidu prodloužen „zatím“ o další měsíc. Opět se tedy může zdát, že času je dost.

Rozumní však tuší, že donekonečna se povinnosti odkládat nedají, a proto jednají už teď. Za pomoci a podpory účetní dávají dohromady podklady z celého roku 2020. Ta je prostřednictvím čísel účtů přetvoří do uceleného příběhu života svěřené firmy.

Podnikatel nepotřebuje znát jen výši daní. Měl by mít přehled o všem.
Každý, kdo se o své podnikání opravdu zajímá, chce mít představu, co se v jeho firmě děje. Samozřejmě. Průběžně vidí procesy, které v podnikání probíhají. Účetní uzávěrka je však vhodný čas na rekapitulaci, co se v loňském roce povedlo a kde jsou ještě mezery.

Práce na daňové uzávěrce je spojena s inventarizací všech účtů. Musíme rozkrýt každou položku a zkontrolovat, zda a jak byla zaúčtována. Tím vzniká prostor pro kontrolu procesů, nastavení interních směrnic, které nám dávají informace, jak příští rok pracovat.

Účetní by měla projednat všechny tyto procesy s majitelem firmy, ale ta hlavní tíha povinností a hlavně hromada práce je na ní. Je tedy nesmírně důležité, aby si na vše vyčlenila dostatek času a měla základní pracovní předpoklady.

Vše, o čem víme, se musí zaúčtovat

Výsledkem jsou podklady pro zpracování daňového přiznání. Jeho povinnou přílohou jsou u právnických osob dva výkazy – Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát. Výkaz zisků a ztrát je obraz nákladů (tedy toho, co pro naše úspěšné podnikání musíme vynaložit) a výnosů (zjednodušeně řečeno tržeb za naší práci).

Co ale najdeme v rozvaze?

Účetní musí znát velice podrobně každý řádek tohoto výkazu. Bez dokonalé orientace je pro ně téměř nemožné odhalit, kam se přesouvá kterákoli zaúčtovaná položka. Jednotlivé řádky rozvahy jsou sice slovně popsány, ale laik z nich příliš moudrý nebývá.

Pro všechny zájemce o nástin jednotlivých položek jsem připravila eBook Rozvaha pro ne/účetní. Není samozřejmě určen pouze laikům. Mohou v něm nalézt zdroj informací i začínající účetní. Mým záměrem bylo, poskytnout jednoduchý a srozumitelný přehled toho nejdůležitějšího, co v rozvaze potřebujeme vyčíst.

„Stejně mi ty informace k ničemu nejsou!“, slýchávám často od lidí, se kterými o rozvaze hovořím.

To není až tak úplně pravda. Pokud jste podnikatelé, přemýšlíte například o spolupráci s nějakou firmou. Je tedy víc než vhodné, nedat jen na marketingové řeči, které našeho potencionálního partnera vychvalují až do nebes.

Máme jednoduchý a účinný nástroj, jak si tvrzení potencionálního spolupracovníka ověřit na vlastní oči. Pokud se aspoň trošku orientujeme v rozvaze, zjistíme o firmě mnohé.

Kam se mám podívat?

Na internetu zadáte do vyhledávače https://www.justice.cz/ zaměřte se na první sloupec vlevo „Veřejný rejstřík“. Tam zadáte název nebo IČO příslušného podnikatele. Pod odkazem Sbírka listin musí být uveřejněny právě výše zmiňované výkazy.

V případě, že se aspoň částečně vyznáte v rozvaze, uvidíte některé důležité aspekty, hovořící o stabilitě nebo naopak nestabilitě dané firmy. Já se vždy dívám hlavně na:

  • Evidovaný majetek
  • Výše pohledávek
  • Stav peněžních prostředků
  • Rozložení vlastních a cizích zdrojů krytí

Co která položka znamená se můžete dozvědět právě v eBooku Rozvaha pro ne/účetní. Pro lačné po hlubším porozumění máme samozřejmě připraveny i kurzy, které problematiku účetnictví přiblíží ještě podrobněji.

Součástí eBooku je i odkaz na první modul on-line kurzu Účetnictví pro úplné začátečníky. Je zde přiloženo o 30minutové vzdělávací video, které se na problematiku rozvahy dívá z pohledu účetní.

https://www.facebook.com/eva.repova.5/posts/10218449974552766 upoutávka na účetní kurz

Rozvaha má tedy opravdu co říct.

Já sama se snažím prověřovat si tímto způsobem nejen své budoucí obchodní partnery, ale třeba i dodavatele zboží a služeb. Když jsem ještě cestovala v doprovodu cestovních kanceláří, vždy jsem si před cestou prověřovala danou CK právě v Obchodním rejstříku.

Řeknete si možná, že už je to lehká paranoia nebo profesní deformace. Svým způsobem máte jistě pravdu. Ale na druhou stranu – proč nevyužít něco, co znám také pro sebe? Každý informace se může hodit a kdo ví. Třeba Vás někdy takové prověření ochrání před nepříjemným překvapením.

O účetnictví bych mohla vyprávět ještě dlouho, ale ne na tomto místě. Jestli jsem Vás aspoň trochu zaujala, přidejte se do komunity lidí na stejné vlně. Na našem facebooku se dozvíte o tématech z tohoto oboru.

Pokud Vás bude k tématu cokoli zajímat, ptejte se.
Jsem tu pro Vás.
Vaše Eva

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů