4 kroky pro bezchybný výpočet daní

Máte pocit, že už u počítače nevydržíte ani jeden den? A to vás dát dohromady všechny doklady pro výpočet daně z příjmů. Finančák se neptá, zda se vám chce pracovat nebo byste šli raději na procházku.

Pomůže vám, když se na postup přípravy podkladů pro výpočet daně z příjmů podíváme pěkně krůček po krůčku? Ano? Tak hurá, jdeme na to!

1. dát dohromady všechny doklady

První a nejdůležitější pravidlo je MÍT VŠECHNY DOKLADY. To znamená, že každé číslo, se kterým budete v daních počítat musí být podloženo účetním dokladem. A jaké typy dokladů můžeme jako podklady použít?

 • faktury (vydané i přijaté)
 • pokladní doklady (výdajové, příjmové, paragony)
 • bankovní výpisy (ale pouze pro doložení bankovních úroků a poplatků)
 • smlouvy (podkládající například nákup majetku nebo měsíční platby nájemného)
 • interní doklady (např. mzdové listy pro doložení mzdových apod.)

Z praxe doporučuji opravdu pečlivě všechny doklady projít, rozdělit je podle druhu (na příjmové a výdajové) a samozřejmě zkontrolovat obsah. Každý doklad musí obsahovat povinné údaje, aby byl pro účetnictví přípustný. Konkrétní náležitosti naleznete v § 30 zákona o DPH.

Pokud máme všechny doklady v pořádku připravené, můžeme přikročit k výpočtu základu daně (tedy od příjmů odečíst výdaje). V praxi samozřejmě účetní prověřuje ještě daňovou uznatelnost. Toto téma podrobně probírám v účetních kurzech.

2. potvrzení při souběhu příjmů

Hned na začátku je třeba si říci, co to je souběh příjmů. Pokud kromě podnikání máte ještě další příjem, zahrnuje se ve většině případů do daňového přiznání. Konkrétní případy posoudí daňový poradce, ale všeobecně se jedná především o:

 • Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti (tedy ze zaměstnání)
 • Potvrzení o příjmech vybíraných zvláštní sazbou (tedy z dohod – DPP a DPČ)
 • další příjmy (mimořádné příjmy, příjmy z nájmů a pronájmů, příjmy z úvěrů atd.)

3. doklady pro slevy a daňové zvýhodnění

Okamžikem výpočtu základu daně ale práce na daňovém přiznání nekončí! Další doklady, které pro výpočet daně z příjmů potřebujeme, jsou ty, které snižují daňový základ. Tato oblast opět patří daňovému poradci, ale pojďme se podívat na základní rozdělení:

 • poplatník (tedy ten, kdo daňové přiznání předkládá)
 • manžel/ka (v případě, že nedosahuje vlastních příjmů nad limit stanovený zákonem)
 • děti (až do věku 28 let při splnění zákonných povinností vč. školkovného)

4. položky odčitatelné od základu daně

Poslední skupina dokladů, které pro bezchybné zpracování daňového přiznání potřebujete se, jak už sám název napovídá, odečítá od vypočteného základu daně. Pro sestavení daňového přiznání nejsou podmínkou, ale pokud je při výpočtu zahrnete, znatelně snížíte konečnou daň.

A kteří pomocníci to tedy jsou?

 • potvrzení o zaplaceném daru
 • potvrzení o souhrnu plateb na penzijní spoření (nikoli přehled plateb, ale přímo potvrzení)
Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů