on-line kurzy

Vyberte si ten pravý kurz pro vás.

Účetnictví pro úplné začátečníky

Tento prakticky sestavený kurz je určen pro všechny, kdo s účetnictvím terpve začínají a potřebují se zorientovat v základních pojmech a způsobech účtování.

Naučíte se v něm účtovat:

 • finanční účty
  banka, pokladna, úvěry, půjčky
 • pohledávky a závazky
  odběratelé, dodavatelé, zaměstnanci, daně
 • majetek a zásoby
  dlouhodobý hmotný majetek, zásoby způsobem A i B

Účetnictví pro mírně pokročilé

Pokud už umíte zaúčtovat základní účetní operace, je tento kurz pro vás to pravé! Je totiž převážně zaměřen na účetní operace související s ukončením účetního období.

Naučíte se v něm účtovat:

 • ponoříme se do podrobnějších témat zúčtovacích vztahů
  vzájemné zápočty pohledávek a závazků; reklamace; účtování záloh s DPH
 • probereme téma zaměstnaců
  účtování společníků; cestovní náhrady; benefity
 • přechodné účty aktiv a pasiv
  časové rozlišení; rezervy; uzávěrkové operace

Praktické účetnictví

Možná už máte nějaké teoretické základy, nebo jste absolvovali nějaký kurz účetnictví a chcete si otestovat své vědomosti v praxi. Můžete tedy využít tento kurz.

Jak to bude vypadat:

 • obdržíte reálné doklady
  bankovní výpis, pokladní doklady, faktury, přehled mezd
 • roztřídíte si je
  dle zadání je roztřídíte a sepíšete případné nedostatky
 • zaúčtujete je
  na každý doklad provedete účetní zápis