Pohledávky z účetního a podnikatelského hlediska

Článek se v této chvíli edituje. Omluvte jeho estetickou neupravenost… 😀

Možná si teď říkáte, že o pohledávkách vše podstatného víte a nemusíte se probírat další haldou zbytečného textu. Ale je to opravdu tak? Víte o pohledávkách vše, co je pro vaše podnikání nebo účetnictví nutné a hlavně potřebné? Váháte? V tom případě čtěte dál.

Na pohledávky se dá totiž nahlížet různě.

  • z účetního hlediska
  • z hlediska evidenčního
  • z pohledu daní
  • z hlediska podnikatelského

Účetní hledisko

V prvé řadě je třeba si uvědomit, že existují 2 způsoby vedení účetnictví – daňová evidence a účetnictví (dříve označované jako podvojné, jak jej budu pro přehlednost nazývat i v tomto článku). Každý z těchto způsobů vyžaduje rozdílný přístup k pohledávkám.

Všeobecně se dá říci, že hlavní důraz je kladen na splatnost pohledávky. Splatnost si určuje každá účetní jednotka nebo podnikatel sám. Standardní doba se pohybuje okolo 14 dní od vzniku pohledávky, tj. od vystavení dokladu.

Pokud je pohledávka po splatnosti, měl by každý podnikatel zpozornět. Nejen proto, že jeho odběratel nesplnil předem sjednané podmínky úhrady pohledávky, ale také z důvodu případného vymáhání dlužné částky. V případě, kdy na dokladu není datum splatnosti uvedeno, značně se snižuje možnost případného vymáhání nezaplacené pohledávky.

Osoby účtující formou podvojného účetnictví používají k zachycení jednotlivých pohledávek účty z účtové třídy 3. O pohledávkách hovořím i v videu, které je součástí eBooku „Rozvaha pro ne/účetní“. Abychom měli jasný přehled o druhu, splatnosti a výši pohledávek, je pro nás všechny podstatná přehledná evidence.

Evidence pohledávek

Asi se mnou budete souhlasit, že pečlivě evidované pohledávky jsou pro podnikání potřebné. Pokud totiž nevíme, kdo a kolik nám dluží, nemáme přehled o podstatné části svého podnikání. Ať jsme podnikající fyzická osoba (tedy OSVČ) nebo právnická osoba (např. s.r.o.), je nejčastější formou evidence tzv. Kniha pohledávek.

Součástí evidence pohledávek je samozřejmě i jejich pečlivá inventarizace. Toto téma jsem rozebrala ve videu, které je součástí kurzu „Adventní úklid“, ke kterému mají neomezený přístup všichni účastníci kurzu v členské sekci. Pokud vás tedy zajímá tato problematika podrobněji, podívejte se na kurz.

Daně a pohledávky

Všeobecně daně patří do kategorie otravných položek každého podnikatele, a proto vše co s daněmi souvisí vnímáme jen jako zátěž. Pohledávky jsou z tohoto hlediska zátěží hlavně pro podnikatele, účtující v systému podvojného účetnictví.

Firmy mají totiž povinnost, zjednodušeně řečeno, zaplatit daň z příjmů z každé pohledávky evidované v příslušném účetním období (tedy většinou v daném kalendářním roce za které se podává daňové přiznání). Moji klienti tuto povinnost většinou označují za nespravedlnost, ale jak asi tušíte, finanční úřad má naprosto opačný pohled.

U fyzických osob podnikatelů vzniká povinnost zahrnout pohledávky do daní z příjmů až v okamžiku jejich úhrady.

Pohledávky jako výstraha podnikatele

Pohledávky pro podnikatele vždy znamenají dluh odběratelů. Pokud tedy vystavujete fakturu za svou službu nebo své zboží, mějte stále na paměti, že v tomto okamžiku vzniká řada povinností, které s pohledávkou souvisí.

Závěrečné shrnutí

  • pohledávku musíte zaevidovat v Knize faktur
  • na doklad (např. fakturu vydanou) vždy uveďte datum splatnosti
  • z každé pohledávky musíte zaplatit daň z příjmů (u právnických osob i v případě, že fakticky žádný příjem nemají, protože pohledávka ještě nebyla uhrazena)
  • pohledávky vystavujte pouze u prověřených odběratelů

Věřím, že vám tento článek pomohl v základním přehledu a přinesl vám aspoň stručné shrnutí celé problematiky. V případě, že vás téma zajímá podrobněji, napište mi. Ráda pro vás připravím podrobnější přehled, video nebo seminář, kde rozebereme vše do větší hloubky.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů