Náklady daňově ne/uznatelné

Hned na začátek si dovolím malou otázku? Co jsou podle vás náklady patřící do podnikání? Někteří si teď možná klepají významně na čelo a říkají si, proč se ptám na něco tak samozřejmého. Mám k tomu však své důvody a těmi jsou zkušenosti z vlastní účetní praxe.

Každý podnikatel by měl jako první ve spojitosti s náklady myslet na související výnosy. Co když ale nejste účetní a tyto pojmy pro vás nejsou úplně jasné? Pojďme se tedy v prvé řadě podívat na definici nákladů běžnou lidštinou.

Náklad je většinou spojený s výdajem peněz. Výdaj peněz nemusí být okamžitě spojený s nákladem zadaným do účetnictví. Například faktura přijatá za telefon je naším nákladem, i když jsme jí zatím nezaplatili.

Důležité tedy je, abychom měli v ruce doklad, který prokáže oprávněnost nákladu. To znamená, že nemohu jen tak tvrdit, že jsem zaplatila za firemní telefon a nemít fakturu, která mé tvrzení podpoří. A pozor – výpis z banky nebo složenka není adekvátní doklad k průkaznosti oprávněných nákladů.

Z jakého hlediska hovoříme o uznatelnosti?

Podnikatelé považují za důležité daňové hledisko, protože právě daně jsou tím hlavním motivem, proč evidujeme příjmy a výdaje (nebo výnosy a náklady). Hovoříme-li tedy o uznatelném nákladu, jde o takový náklad, který snižuje základ daně.

Co to znamená v příkladu?

Faktura přijatá např. za telefon se odečte od faktury vydané za službu, kterou v rámci svého podnikání vystavím svému klientovi. Daně zaplatím z rozdílu faktury vydané mínus faktury přijaté.

Uznatelnost tedy znamená, zda daňový doklad ovlivňuje nebo neovlivňuje základ daně. Tzn. zda položka zvyšuje (výnos) nebo snižuje (náklad) daňový základ (tedy částku, ze které se počítá daň z příjmů). Pro výpočet daně z příjmů je tedy rozhodující správně definovat všechny uznatelné a neuznatelné náklady.

Uznatelné náklady

Jednoduše se dá říci, že uznatelným nákladem jsou takové, které podporují tvorbu výnosů. Takže zase lidský překlad – pokud například pořádám kurzy on-line, potřebuji ke svému podnikání telefon, počítač a připojení k internetu. To všechno jsou uznatelné náklady.

Příklad záleží na druhu podnikání. Všeobecně bychom mohli zahrnout tyto náklady:

nájemné kancelářských prostor nebo dílen či skladů, firemní volání, internet atd., materiál sloužící k podnikání – např. pohonné hmoty, kancelářské a úklidové potřeby, vybavení, stroje, samozřejmě zboží (pokud se zabýváme obchodem) atd.

Když tedy budete váhat, zda je nějaký doklad uznatelným nákladem, odpovězte si na otázku: „Dosáhnu díky tomuto nákladu nějakého výnosu?“ (tedy zvýší se mi podnikatelské výnosy, když zainvestuji do této položky, nebo pokud tento náklad nebudu mít, nebudu mít ani výnos).

Kladná odpověď znamená, že tento náklad k podnikání potřebuji a proto je to náklad daňově uznatelný.

Neuznatelné náklady

Dalo by se říci, že je to opak uznatelných, ale co to tedy je? Je to takový náklad, který k podnikání prostě nepotřebuji. Jako podnikatelé vždy uvažujte tak, že případný sporný doklad musíte obhájit před daňovou kontrolou.

Představte si situaci při kontrole:

Pořádáte on-line kurzy angličtiny a do nákladů jste si dali sekačku na trávu. Na otázku k čemu odpovíte, že s ní sekáte trávník před svou kanceláří. Jenže! Vaši klienti vidí maximálně část kanceláře na monitoru počítače, ale rozhodně pro ně při nákupu vašeho kurzu není rozhodující, že máte posekáno před domem.

Je to srozumitelné? Tento příklad asi ano, ale samozřejmě z praxe je mnoho případů sporných. Co myslíte: potřebuje podnikatelka z příkladu k výuce on-line angličtiny auto? Většina řekne rezolutně ne, ale co když jede na úřad nebo za svým účetním? To pak už tak jednoznačná odpověď není.

Závěrečné shrnutí

  • náklad je vyjádřením peněžního výdaje při podnikatelské činnosti
  • uznatelnost znamená vliv na daň z příjmů podnikatele
  • uznatelný náklad je takový, díky kterému podnikateli vznikne uznatelný výnos
  • za neuznatelný náklad se považuje takový výdaj, který nesouvisí s podnikatelským výnosem

Jak už je ze článku patrné, daňová problematika ne/uznatelnosti nákladů je poměrně pestrá. Pokud byste se chtěli do tohoto tématu ponořit hlouběji, napište mi. Ráda vám případné otázky objasním. Celé téma je rovněž obsahem kurzu Adventní přípravky.

Těším se na další setkání.

Vaše Eva

Komentáře

Přidat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře. Zásady zpracování osobních údajů