Děkuji vám za zájem o mé vedení. 

Teď už jen čekám na naše první setkání!

Co se zatím bude dít?

  • přijde mi váš e-mail
    Když vidíte tuto zprávu, už mám váš e-mail ve schránce.
  • odpovím vám
    Jak jen to bude možné, odpovím vám na otázku, kterou jste mi položila a navrhnu vám termíny pro naše on-line setkání.
  • pošlu vám další informace
    Připojím ještě informace o dalších činnostech, které by vás mohly zajímat.

Co můžete zatím dělat?

Objednejte si eBook se cvičebnicí "Účetnictví pro úplné začátečníky"

Aby vám čekání pěkně ubýhalo, můžete si zatím stáhnout eBook "Účetnictví pro úplné začátečníky", kde si nejen zopakujete naprosté účetní základy, ale i procvičíte svůj mozek při modelových příkladech z praxe.

Probírána jsou tato témata:

* základy podvojnosti, Rozvaha, Výkaz zisků a ztrát, aktivní a pasivní účty;

* účtování sk. 2 = banky, pokladny, peněz na cestě, úvěrů a půjček;

* účtování sk. 3 = faktur vydaných i přijatých, záloh a DPH;

* kompletní přehled a účtování o zásobách způsobem A i B = účetní sk. 1;

* účetní sk. 0 = základní členění majetku, jeho účtování, inventarizace a odpisy.