Konečně chápu Má Dáti a Dal

Prakticky koncipovaný webinář vám pomůže jednou pro vždy skutečně pochopit základní principy fungování aktiv a pasiv na rozvažných účtech.

Mým cílem je prakticky vám ukázat, že účetnictví je jednoduchý a hlavně přehledný nástroj nejen pro zpracování daňového přiznání, ale i získání všech relevantních informací o konkrétní firmě.

Sama jsem pochopila, že účetnictví nemusí být jen nutné zlo, ale jednoduchý způsob, jak zjistit životaschopnost firmy z pouhé Rozvahy. Možná je pro vás Rozvaha jen množství nepřehledných čísel, ale po absolvování tohoto webináře už pro vás žádný účetní výkaz nebude záhadou.

Pochopíte souvislosti pohledávek a závazků, vazby mezi Rozvahou a Výsledovkou, rozdíly mezi jednotlivými rozvažnými účty a mnoho dalšího.

Co vám webinář přinese?

 • 1.krok k pochopení logiky účetnictví
  Pochopíte systém rozdělení jednotlivých rozvažných účtů a už nikdy se nespletete v zaúčtování žádného účetního dokladu.
 • 4 základní pohyby rozvažných účtů
  Procvičíte si možné změny na stranách Má Dáti a Dal tak, aby za všech okolností zůstala zachována rovnováha aktiv a pasiv.
 • definice pohledávek
  Důkladně si probereme různé pohledávkové účty, jejich praktické využití a jejich vazbu na jednotlivé řádky Rozvahy.
 • rozdílnost závazků
  Stejně jako jsou pohledávky nejvýznamnější částí aktiv v rozvaze, závazky jsou jejich zrcadlová varianta.

eBook v číslech

Dáváte před písmenkovými argumenty raději přednost těm číselným? Podívejte se tedy na nálož, kterou získáte jením kliknutím.

0
stran textu
0
krátkých videí
0
minut informací

Jaká témata v eBooku zazní?

Aktiva a pasiva

Představí vám základní členění rozvahy a definuje stěžejní pojmy, se kterými se v rozvaze setkáte.

Sloupce výkazu

Brutto, korekce, netto... Co to vlastně je? Na tuto otázku vám odpoví další téma eBooku.

Dlouhodobý majetek

Tento pojem asi většinou všichni znáte. Jaká je ale jeho funkce a záznam v rozvaze už mnohým napoví až tato pasáž.

Zásoby

Myslíte si, že toto téma zajímá jen některé podnikatelské subjekty? Uvidíte, že má své nezastupitelné místo.

Pohledávky vs. Odběratelé

Začínající účetní většinou v těchto termínech tápou. V eBooku si vysvětlíme srozumitelně nejdůležitéjsí pohled.

Finanční majetek

Peníze je téma, které zajímá každého podnikatele. Jak se však na finance dívá rozvaha se dozvíme v této části.

Vlastní kapitál

Zde budeme hovořit do jisté míry o abstraktních pojmech, které však v rozvaze vždy nalezneme.

Závazky vs. Dodavatelé

Protipól pohledávek nalezneme v rozvaze na druhé straně. Proč to tak je a co to znamená?

Časové rozlišení

Tento pojem je často při prvním pohledu na rozvahu trošku oříšek, ale i o něm se v eBooku dozvíte to důležité.

a tím to také ještě nekončí!

V textu výše jsem vám představila jen základní témata, o kterých je v eBooku řeč. Samozřejmě je toho mnohem více, ale to zjistíte jistě sami, až se budete tímto téměř 30ti stránkovým eBookem pročítat. 

Chcete vidět, jak prostředí eBooku vypadá?

Vybrala jsem stránku zaměřenou na téma Kapitálových účtů.

Každé téma má přímo v příslušné kapitole vložené krátké video, na kterém je záznam z jedné mé účetní procházky. A že nevíte, co to jsou účetní procházky? Stačí se podívat na můj youtube kanál.

V textech také najdete přímé prokliky na ověřené stránky, kde k tématu můžete získat další hodnověrné informace. V tomto případě je to odkaz na stránky Obchodního rejstříku.

Každá kapitola je vysvětlena jednoduše a stručně, aby jste získali základní přehled o daném tématu a nebyli příliš zahlceni odbornými texty.

eBook pro vás neustále vylepšuji a aktualizuji, takže vše, co se zde dočtete můžete bez obav aplikovat na vlastní Rozvahu.

Chci získat eBook Rozvaha pro ne/účetní

Stačí zadat váš email a za chvíli již máte eBook včetně videí ve své emailové schránce.

Co o eBooku říkají jeho čtenáři?

Vždy, když jsem mluvila s účetní, připadala jsem si hloupě. Nerozuměla jsem pojmům, o kterých mluvila a netušila jsem, jak odpovídat. Díky eBooku Rozvaha pro ne/účetní už aspoň chápu, co který součet v kolonkách rozvahy rámcově znamená.
PetraFinanční poradce
Požadavky účetní mě vždycky hrozně štvaly. Věděl jsem, že pro ní jsou papíry důležité, ale nechápal jsem, proč s tím vším otravuje mě. E-book jsem číst ani nechtěl, ale na videa jsem se podíval a hodně mi toho došlo! Už aspoň rozumím důvodům, proč po mě účetní chce tolik informací
HonzaInformatik
Ve škole jsme pořád jen řešili příklady ke konkrétním tématům, ale vůbec jsem nechápala souvislosti. Díky tomuto eBooku jsem lépe pochopila návaznosti jednotlivých účetních položek a konečně jsem pochopila i bilanční kontinuitu!
JanaZačínající účetní