Adventní přípravka a úklid

Projekt roku 2021 "Adventní přípravka" vznikl jako 18ti dílný cyklus článků, zaměřený na téma účetnictví a inventarizace. Bonusem byly relaxační víkendy.

V roce 2022 jsem jej na přání sledovatelů rozšířila do uceleného výukového programu "Adventní úklid", který kromě teorie obsahuje i praktické příklad, formuláře a videa. Bonusy jsem rozšířila samozřejmě také.

Přemýšlela jsem, jak pro vás připravit nějaký smysluplný dárek, a tak jsem si pro inspiraci sáhla do vašich dotazů. Často se mě ptáte na téma inventarizací, které je spojené s koncem účetního období.

A tak vznikl nápad.

Každý den odhalím jedno účetní téma, které s inventarizací úzce souvisí. Pokud věnujete pár minut svého života sdělovanému obsahu a zaměříte se na téma i při své práci, máte do Vánoc připraveno vše podstatné pro blížící se konec účetního období.

Co se v každém příspěvku dozvíte?
1. Co se účtuje na jednotlivé účty daného tématu
2. Jakým způsobem se účty inventarizují
3. Jaká směrnice dané téma upravuje

Jak známo: „Nejen prací, živ je člověk.“ Víkendy ctím jako volné dny, takže pro vás mám na následující 4 adventní neděle připraveno jedno nepracovní téma, které vám nabídne možnost odreagování.

A ještě něco navíc!

Každou neděli proběhne v uzavřené facebookové skupině i losování o ceny. Na vítěze čekala osobní konzultace, semináře nebo on-line kurzy.

A jak to před rokem začalo?

Kromě lektorské práce pracuji jako účetní auditorka, takže se setkávám s řadou klientů, kteří mé služby využívají na složitější účetní případy a kontroly běžného účetnictví. Každoročně tak pomáhám při uzávěrkových pracích a často slyším tvrzení typu: "Jak se ty práce dělají jen jednou za rok, do příštího roku zapomenu, co všechno mám udělat." nebo "Kdybych měla přesně napsáno, co a kdy mám dělat, zvládla bych to sama."

Pochopila jsem, že lidstou formou zpracované téma účetní uzávěrky by mohlo pomoci. 

Vytvořila jsem proto seznam hlavních bloků a uvažovala o časovém rozložení práce. Sama se držím zásady, že čím kvalitnější příprava, tím lečí pak samotná práce, a proto jsem vše umístila do předvánočního času. Proč? Sice mnoho z vás možná namítne, že tou dobou mají lidé úplně jiné starosti, ale jde jen o úhel pohledu. Účtovat musíme bez ohledu na rodinné aktivity stále a po Novém roce se začíná doslovat účetně šílet. Pokud tedy přípravu zvládneme do vánoc, začátkem roku se stres výrazně sníží.

Samozřejmě vše, co vymyslím, testuji primárně na sobě, takže jsem podle bodů začala pracovat také. A víte co? Fungovalo to! Do práce jsem se svým způsobem těšila, protože jsem mohla v hlavě přepnout z úklidu a pečení na logický řád účetnictví. Každý den jsem se pověnovala jednomu tématu a na svátky odcházela s dobrým pocitem odvedené práce. Když jsem se v lednu do kanceláře vrátila, pokračovala jsem v rutinní činnosti a prosincová inventarizace mi pomohla uzavřít účetnictví o měsíc dříve, než předešlé roky.

Vznikl i kalendář témat pro zvědavé

Každý den se otevře jedno téma pro práci.

Abyste věděli, na jaká témata vznikla, přidávám

ochutnávkový přehled témat

001 Inventarizace – co to je? Co dělá účetní? Co si hlídat
002 Pomoc! Na výkazu rozvahy se nerovnají aktiva a pasiva aneb co za tím vězí?
003 Přípravné práce aneb založení účtu, kam dám to, co zatím nevím 378.999
004 Daňové a nedaňové náklady
005 Často používané výnosové účty                                                                                          006 Přeúčtování výsledku hospodaření a další zajímavé čtyřky                                        007 Od pořízení po vyřazení aneb Jak správně účtovat majetek?
008 Majetková inventarizace a potřebné protokoly
009 Základní finanční účty
010 Proč nejsou některé účty v rozvaze a co se na ně účtuje
011 Druhy pohledávek a správné účtování
012 Inventarizace pohledávek včetně evidence pohledávek po splatnosti
013 Rozdíly účtů závazků a jejich správné účtování
014 Mzdy z pohledu finančního účetnictví                                                                                015 Rozdílné zálohy – účtování, kontrola a vše ostatní
016 Inventarizace závazků a potřebné evidence
017 Daně a jak na ně
018 Přechodné účty? To už znám!                                                                                            019 To nejdůležitější o časovém rozlišení
020 Souhrn postupů a časový plán

Adventní úklid

Nový kurz inspirovaný úspěšnou Adventní přípravkou

A co teď?

Vznikl naprosto netradiční kurz

Adventí přípravku jsem rozšířila, doplnila o videa a množství příkladů z vlastní praxe, které vám pomohou s orientací v tématu.

Ale to stále není všechno!

Každé téma v sobě skrývá i nejdůležitější formuláře a příslušné interní směrnice. S jejich pomocí už pro vás bude účetní uzávěrka naprostá hračka!

Co tedy získáte?

Praktické informace

Při psaní textů jsem hlavní důraz kladla na praktickou využitelnost všech informací. Při tvorbě obsahu jsem vycházela z vlastní účetní praxe a případů, se kterými jsem se setkala u vlastních klientů.

Samozřejmě vše neustále aktualizuji.

Videonávody

Někteří z nás neradi čtou delší texty a proto jsem témata zpracovala i ve formě videonávodů.

Videa jsem se snažila nedělat delší než 20 minut a zároveň do nich dát to nejdůležitějšího z daného tématu.

Použitelné formuláře

Když je mým záměrem přinést kompletní kurz, nemohou chybět ani všechny potřebné formuláře a interní směrnice. 

Stačí je jen stáhnout, upravit dle vlastních požadavků firmy a máte hotovo.

A to ještě není všechno

kurz se bude ještě rozrůstat!

Nejen, že nám zákonodárci často upravují zákony a my na ně musíme reagovat.

Uzavřená FB skupina

Pokud máte chuť podebatovat o vlastních zkušenostech nebo se zeptat na konkrétní téma, stačí se přidat do uzavřené skupiny, kde budu pravidelně odpovídat na vaše dotazy.

Příklady z praxe

Věřím, že teorie je pouze základ při jakémkoli učení. Upevnění získaných znalostí se nejlépe dosáhne praktickým procvičováním. Každé téma proto obsahuje i ucelený příklad k procvičení.

Soví klub

Pokud budete chtít zůstat v užším spojení, máte možnost vstoupit do uzavřené skupiny pod mým vedením. Scházíme se on-line pravidelně jednou měsíčně a hovoříme o předem vyhlášeném tématu.