Inventarizace

018 To nejdůležitější o časovém rozlišení

V tomto tématu pokračuji v představování přechodných účtů aktiv a pasiv. Jak už víme z předešlého příspěvku, do této skupiny patří dohadné účty a účty časového rozlišení.

Účty časového rozlišení používáme v situaci, kdy se předmět dokladu nebo jeho úhrada neodehrává v jednom účetním období. Ze zákona máme povinnost zachytit náklady a výnosy do období, kam věcně a časově přísluší.

Nejlépe to popíši na konkrétních příkladech.

Příklady účtování

381 – náklady příštích období
V prosinci nám přijde doklad na nájemné. Splatnost nájemného je již v prosinci, ale nájemné je až na leden následujícího roku. Jedná se tedy o náš závazek běžného roku, ale náklad až roku příštího (tedy letos ne účet 5 třídy!!).

  • Doklad zaúčtujeme 381 / 321
  • Příští rok interním dokladem přeúčtujeme do nákladů 518 / 381

 

384 – výnosy příštích období
V prosinci vystavíme doklad na službu. Splatnost dokladu je již v prosinci, ale službu provedeme až v lednu následujícího roku. Jedná se tedy o naši pohledávku běžného roku, ale výnos až roku příštího (tedy letos ne účet 6 třídy)

  • Účtujeme 311 / 384
  • Příští rok přeúčtujeme interním dokladem 384 / 602

 

383 – výdaje příštích období
V prosinci nám přijde doklad za prosincové připojení k internetu (tedy jedná se o letošní náklad, tzn. 5 účetní třída). Splatnost dokladu je až v lednu příštího roku.

  • Účtujeme do nákladů 518 / 383
  • Až se nám platba za doklad promítne například na bankovním výpisu, účtujeme 383 / 221

Kontrolní otázky:

 “Proč nepoužijeme standardní účet pro fakturu přijatou 321?”

Odpověď:

Jedná se o závazek do splatnosti, takže ho oddělíme od těch již splatných… Vzpomínáte na kapitolu 013 Závazky?

 

385 – příjmy příštích období
V prosinci vystavíme fakturu za naše služby, provedené v prosinci (tedy jedná se o prokazatelný výnos letošního roku, tzn. 6 účetní třída). Splatnost faktury je až v lednu následujícího roku.

  • Opět neužíváme klasický pohledávkový účet (311), ale účtujeme 385 / 602
  • Až příští rok přijmeme na bankovní účet platbu faktury, účtujeme 221 / 385

Pokud se chcete podívat na související článek, téma pohledávek najdete v kapitole 011012.

A v čem je rozdělení účtů tak důležité?

Z pozice inventarizace je zásadní, zda se jedná o výdaje příštích období nebo závazek letošního roku (tedy 383 nebo 321). U závazku bychom totiž museli doložit, proč nebyl řádně uhrazen.

Stejný případ je i u příjmů. Opět musíme doložit, jaké kroky jsme učinili v případě pohledávky po splatnosti (např. 311) nebo jde o 385 a platba se očekává až v dalším účetním období.

U použití zástupných účtu u nákladů (tedy 381 místo 5 účetní třídy) a výnosů (tedy 384 místo 6 účetní třídy) je doufám vše jasné již z textu výše.

Pokud by se i přesto vyskytly nějaké otázky, nebojte se zeptat. Ráda odpovím, jak jen budu umět nejlépe.
Vaše Eva