Inventarizace

017 Přechodné účty? To už znám!

Jedna má báječná učitelka a skvělá auditorka při svých přednáškách často říkala: „Když ve firmě nepoužívají účty časového rozlišení, čekám vždycky průšvih!“

Má jistě pravdu, ale… přechodné účty děsí nejen začátečníky, ale i některé účetní praktiky. Dnes si tedy o těchto účtech povíme v souvislosti s inventarizacemi něco bližšího.

Na jaké účty se tedy zaměříme? Na účty časového rozlišenídohadné účty.
V prvé řadě je třeba opět připomenout, že základ použití těchto účtů popisuje interní směrnice dané účetní jednotky. V ní se dočteme, kdy a jak konkrétní účet použít.

Já vám zde shrnu jen pár základních věcí, na které byste v účtárně zapomenout opravdu neměli!

Přechodné účty

Budeme zde hovořit o účtové skupině 38, pod kterou najdeme účty časového rozlišení (účet 381 - 385) a dohadné účty (účet 388 a 389).

A k čemu se tyto účty používají?

Díky nim může účetní jednotka zahrnout do nákladů a výnosů pouze takové doklady, které s aktuálním účetním obdobím věcně i časově souvisí.
Pro použití účtů skupiny 38 musí být splněny tyto podmínky:

  • “CO” účel (známe co konkrétně účtovat)
  • “KDY” období (do jakého daná záležitost spadá)
  • “KOLIK” částka (za kolik)

Když tedy umíme odpovědět na všechny tři otázky, budeme účtovat na účty časového rozlišení.

Pokud víme “CO” a “KDY” použijeme k určení “KOLIK” náš odhad = dohadný účet.

Dohadné účty

Jak víme, jednou ze zásad vedení účetnictví dle zákona je pravdivé a věrné vedení účetnictví. Když tuto větu přeložím „do lidské řeči“ znamená to, že o všem, co s účetní jednotkou souvisí se musí účtovat v okamžiku, kdy se o nějaké situaci dozvíme.

A jak to souvisí s dohadnými účty?
Dohady používáme v případě, kdy o nějaké skutečnosti, která účetní jednotku ovlivňuje víme, ale ještě nemáme doklad, na základě kterého můžeme případ zaúčtovat. Pak se tedy pouze dohadujeme, za kolik peněz to bude.

Nejjednodušší to bude opět vysvětlit na konkrétním příkladu:

388 – dohadný účet aktivní (tedy naše pohledávky)
V běžném roce vznikla pojistná událost. Pojišťovna nám do konce roku potvrdila pojistné plnění, ale nemáme ještě konkrétní částku, kterou nám vyplatí.
K poslednímu dni účetního období tedy zaúčtujeme náš dohad, tedy částku, kterou předpokládáme 388 / 648

389 – dohadné účty pasivní (tedy naše závazky)
Do posledního dne běžného roku nemáme vyúčtování energií, které pro podnikání spotřebováváme. Odhadneme tedy částku a účtujeme 502 / 389

V obou případech následující rok nesmíme zapomenout prověřit, jak náš odhad dopadl a případný rozdíl doúčtovat!

Na konci účetního období prověříme, že veškeré zůstatky na dohadných účtech spadají pouze do aktuálního roku a nezůstalo nám zde nic z roku minulého. Tím můžeme dokladovou inventuru uzavřít.

V následujícím tématu se podrobně podíváme na účtování časového rozlišení.
Těším se na vás.

Vaše Eva