Inventarizace

009 Základní finanční účty

Abychom se na začátku nového tématu zorientovali, připomínám, že budu hovořit o aktivních účtech rozvažných.

Pohybujeme se tedy v účtové třídě 2, skupiny 21 a 22.

Připomínám, že je zde povinné analytické členění dle jednotlivých typů účtů, tzn. každá pokladna musí mít vlastní analytický účet. Např. pokladna v CZK 211.001, EUR 211.002 atd.

Zvláštní pozornost doporučuji u cizoměnových účtů také přepočtům. Zde je vhodné zkontrolovat použití kurzů dle interní směrnice. To znamená, zda máme v interní směrnici stanoveno, že přepočet provádíme dle denních kurzů ČNB a účtujeme pevným kurzem, nebudeme mít inventarizaci v pořádku!

Inventarizace účtové skupiny 21

Inventuru provádíme fyzickou i dokladovou. Fyzická je logicky o přepočítání zůstatků v jednotlivých pokladnách a provedení inventarizačního zápisu. Každá pokladna má vlastní zápis.

Dokladová inventura
Zde dochází k porovnání konečných stavů pokladních knih na zůstatky jednotlivých analytických účtů. Takže pokut máme například korunovou pokladnu (účet 211.001) a eurovou pokladnu (účet 211.002), vezmeme si pokladní knihu v CZK a porovnáme zůstatek na konečný stav účtu 211.001.

Samozřejmostí by mělo být prověřit, zda na žádném účtu nemáme záporné zůstatky (doporučuji prohlédnout účetnictví celého roku! Záporný zůstatek by se neměl objevit na žádném řádku.). Případné záporné zůstatky by mohly při kontrole vyvolat pochybnost o správnosti a pravdivosti účtovaných položek. 

Je to celkem logické… v peněžence přece také nikdy nebudete mít mínus 100 Kč  !!

 

Inventarizační rozdíly, zjištěné fyzickou inventurou, účtujeme následovně:
Přebytek v pokladně 211 / 648
Manko v pokladně 548 (549) / 211 

V tomto případě je třeba prověřit zápis o škodě, odpovědnou osobu dle interní směrnice a způsob vyrovnání škody. Na základě těchto informací budeme volit daňový (548) nebo nedaňový (549) účet. Pro jistotu ještě připomenu, že vždy účtujeme rozdíl dne fyzciké inventury!

Například: Fyzickou inventurou byl zjištěn zůstatek 2.500 Kč. Dokladovou inventurou byl zjištěn zůstatek 2.550 Kč.

  • 1) provedeme tedy účetní zápism 549 / 211 ve výši 50 Kč (nedaňově do konce šetření škodové komise)
  • 2) prověříme zápis o škodě. Pokud je škoda připsána v plné výši k tíži zaměstnance, účtujeme 335 / 648
  • 3) a přeúčtujeme nedaňovou škodu na daňově uznatelnou 548 / 549
  •  

Interní směrnice jsem zde zatím zmínila pouze ve spojitosti s cizoměnovými účty, ale to samozřejmě není jediný důvod, pro jejich tvorbu. Směrnice musí obsahovat způsoby účtování (včetně analytik), odpovědnosti (doporučuji pouze pracovní pozice dle Pracovního řádu, ne konkrétní jména) a mnoho dalšího.

Inventarizace účtové skupiny 22

Účetní skupina 22 zde má svého zástupce v podobě jediného účtu, a tím je 221, tedy bankovní účet.

Možná vás napadá, jak půjdeme inventarizovat do banky stav našich finančních prostředků, vykazovaných na výpisu z běžného účtu? Mohlo by to být docela zajímavé, ale tudy naše cesta nevede!

To, co pro inventarizaci potřebujeme, je jen výpis z běžného účtu k poslednímu dni inventarizovaného období, tj. v našem případě 31.12.

Tento zůstatek se musí shodovat se zůstatkem na analytickém účtu, příslušejícím dané bance. I v tomto případě je tedy povinnost účetní jednotky, členit analyticky každý bankovní účet.

Shodu zůstatků potvrdíme do inventarizačního protokolu a máme i tento účet zinventarizovaný.

Doufám, že jsem vám poskytla potřebné informace a těším se zase příště na čtenou…
Vaše Eva