Inventarizace

008 Složky majetku a jeho inventarizace

V minulém příspěvku jsme se zabývali tématem účtování majetku od okamžiku poskytnutí zálohy až po uvedení do užívání.

Nyní se zaměříme na samotné téma inventarizace. U majetku se provádí fyzická i dokladová inventura. Pro obě tyto části inventarizace platí určitá pravidla, která je třeba dodržovat.

Proces inventarizace jsme si popsali již v prvním článku tohoto cyklu. Teď se tedy zaměříme přímo na to, co při inventuře kontrolujeme.

Fyzická inventura

 • * jednotlivé předměty jsou označeny inventárními čísly (u vozidel poslouží např. SPZ = dle zákona musí být majetek jednoznačně identifikovatelný)
  * zda jsou řádně využívány a udržovány (to znamená, že jejich zůstatková cena odpovídá reálné hodnotě na trhu)
  * úplnost příslušenství
  * reálný stav k inventarizačnímu dni (u vozidel se například zjistí i skutečný stav najetých kilometrů; u nákladních vozidel, vybavených tachografem se prověří jeho funkčnost)
 • Zjištěné stavy se zapíší do inventarizačního protokolu.

Dokladová inventura

Účtová skupina 04 (jen pro úplnost připomínám, že na tento účet účtujeme majetek, který ještě nebyl zařazen do užívání). např. nákup vozidla na konci roku, kdy ještě vozidlo nebylo uvedeno do provozu zůstane na 042 až do zařazení do užívání.

Kontrolujeme:
Oprávněnost zůstatků na tomto účtu (zda opravdu nebyl tento majetek zařazen do užívání)
Stav majetku (např. zda jsou na účtu zaúčtovány všechny související položky vícenákladů atd.)

 

Účtová skupina 05 (opět pouze připomínám, že na tomto účtu evidujeme veškeré zálohy na pořízení dlouhodobého majetku)

Kontrolujeme:
Oprávněnost účtování (např. zda nám náhodou už nepřišla konečná faktura za nákup DHM a my jen nezapomněli přeúčtovat zálohu)
Výši konečného stavu (např. zda byla na daný majetek zaplacena opravdu jen jedna evidovaná záloha)

 

Účtová skupina 02 (na tomto účtu vedeme dlouhodobý hmotný majetek zařazený do užívání)

Kontrolujeme:
Analytické členění účtů dle karet inventarizovaného majetku. Např. analytické číslo účtu je shodné s inventarizačním číslem majetku.
Konečný stav na příslušném účtu porovnáme se zůstatkem na kartě majetku.

 

Účtová skupina 08 (součet oprávek dlouhodobého hmotného majetku)

Kontrolujeme:
Oprávněnost uplatnění ročních odpisů
Konečný stav jednotlivých analytických účtů

 

Zjištěné stavy se zapíší do inventarizačního protokolu.

Závěrečné shrnutí

Při generování sestavy konečného stavu aktiv v Rozvaze je důležité zkontrolovat, zda nám částka souhlasí se součtem všech 02 po odečtení 08 (a samozřejmě případných opravných položek).

Co si k dokladové inventuře založit / vytisknout?

 • * Pohyby na jednotlivých analytických účtech
  * Karty majetku
  * Odpisové plány
 • Samozřejmě všechny doklady je třeba zkontrolovat a opatřit podpisy osob, odpovědných za provedení inventarizace.

Tak a máme hotovo! Věřím, že už máte v otázkách inventarizace majetku jasněji.

Budu se tedy těšit na další téma.
Vaše Eva