Inventarizace

003 Vím, že teď nevím aneb průběžné účtování

Samozřejmě vřele doporučuji, nenechávat nic na poslední chvíli. Co ale s doklady, u kterých prostě zatím nevím, nebo nemám všechny podklady, abych je mohla okamžitě zaúčtovat?

Někdo používá “lepíky”, tedy samolepící záložky, na které si napíše, co je ještě potřeba dodělat nebo dodat. Také tento systém používám, ale nerada účtuji na konkrétní účet, pokud doklad není v pořádku.

Všem tedy navrhuji založení účtu, kam se průběžně účtuje to, co zatím není dořešeno. Ve firmách, kde pracuji jako účetní dozor, jsem vytvořila účet 378.999 nazvaný DOŘEŠIT.

Na tento účet dávám všechny položky, u kterých očekávám ještě dořešení nebo potřebuji odbornou radu. Průběžně tedy stačí kontrolovat zůstatky na účtu a nezapomeneme již na nic nedodělatného.

Doporučuji nastavit tento účet jako daňově neúčinný, aby se vám nepropisoval do Rozvahy. Pokud na něj před uzávěrkou zapomenete, SW vám nahlásí nesoulad bilanční rovnice (což jsme řešili v minulém tématu) a vás to donutí k nápravě.

A co na takový účet účtovat?

Často tento účet používám v případě, kdy nemám kompletní doklady. Například, když mi chybí smlouva k nákupu majetku, podepsané evidenční karty atd. Nebo mám třeba málo čitelný doklad a žádám vystavitele o nápravu.

Někdy dostanu doklad, který neobsahuje všechny povinné náležitosti. Požádám tedy o zaslání dokladu nového a s položkou zatím šup na 378.999. Je to prostě účet, který si rozpracované záležitosti pamatuje za mě.

Zatím jsem se nezmínila o účtování bankovních výpisů. Asi všichni jsme se již setkali se situací, kdy máme na výpisu položku, ke které neexistuje pohledávka nebo závazek. V tomto případě můžete použít samozřejmě i účet 261, což je i metodicky správně.

Jenže. Přes tento účet přechází všechny přechody finančních účtů. Co to znamená? Že zde samozřejmě účtujeme převod z pokladny do banky, mezi bankovními účty a dokonce i platby platební kartou.

Na účtu je tím pádem hromada pohybů a dohledávání nespárovaných řádků může být časově náročné. Proto doporučuji položky, kdy například nevím, co za platbu mi z bankovního účtu odešlo, účtovat raději na „nevím účet“.

Samozřejmě, konečná volba je na vás!

Pokud dodržíte tato doporučení, při dočišťování účetnictví během inventarizací se primárně zaměřte na tento účet. Až po dotažení všech nevyřešených záležitostí si můžete být jistí, že vás na ostatních účtech nic zásadního nepřekvapí.

Když jsem v úvodu psala o průběžném účtování, téma “nevím účtu” se s koncem účetního období nabízí poměrně dost pozdě. Na druhou stranu, když teď pracujete na inventarizacích a objevujete případné nedodělky, může se ještě hodit.

Každopádně. Příští rok s ním můžete začít už v lednu a konce roku porovnat, zda je pro vás lepší, pracovat jen s poznámkami a lepíky, nebo přes sestavy a přímé účtování do SW.

Těším se na vaše postřehy
Vaše Eva